Lokalni turistički sadržaji

Mozaik znamenitosti u našoj destinaciji čine razni lokaliteti čiju atraktivnost okrunjuje Južni Velebit koji uvijek iznova očarava i plijeni svojom ljepotom.

Biciklističke staze Južnog Velebita i Lovinačkog kraja

LikaBike

Poučne staze Lovinca

Zima na sanjkalištu Cvituša

Ciklo turizam u Lovincu

Izletište Cvituša - sanjkalište

Izvor Bakovac

Jezero Sv. Rok