OPG Miletić

Nije potrebno govoriti o kvaliteti mlijeka koje daju krave sa podvelebitskih pašnjaka!

Kontakt info
Sv.Rok - Ličko Cerje, Žmelovačka 5, 53244
+385 91 5639993